مسواک آلوده

مسواک آلوده

مسواک می تواند سرشار از آلودگی باشد. یک مسواک فاقد سرپوش می تواند محل بسیار مناسبی برای آلودگی هایی از قبیل میکروب ها و باکتری ها باشد. دهان ما حاوی صدها میکروارگانیسم بوده و حضور این میکروب های طبیعی نگرانی Read more

بوی بد دهان

بوی بد دهان

بوی بد دهان یا همان تنفس بدبو، در بسیاری از مواقع باعث خجالت و گاه باعث ایجاد اضطراب می گردد. تعجبی نیست که قفسه های فروشگاه ها مملو از آدامس و خوش بو کننده های دهان و دیگرمحصولاتی است که Read more